Bitte aktivieren Sie Javascript, um die Seite nutzen zu können.

Karriere bei uns

Impressum

Vydavatel:
Hellweg Badsysteme GmbH & Co. KG
Waldspitzweg 3
67105 Schifferstadt
Telefon +49 (0) 52 51 / 5 40 76 – 0
Telefax +49 (0) 52 51 / 5 40 76 – 50
E-Mail: info[at]hellweg-badsysteme.de

Jednatel: Dipl.-Ing. Jürgen Tillmann

Právní forma
Hellweg Badsysteme GmbH & Co. KG
Sídlo: Paderborn
Amtsgericht Paderborn HRA 3893
DIČ: DE 813343921, IČO: 339/5728/1105

Komplementář
Hellweg Badsysteme Verwaltungs-GmbH
Sídlo: Paderborn
Amtsger. Paderborn HRB6109

Za redakční obsah odpovídá:

Denise Büttner
Group Communication
Waldspitzweg 3
67105 Schifferstadt

Marcus Medwed
Business Development
Waldspitzweg 3
67105 Schifferstadt

Výhrada odpovědnosti
Rozsudkem ze dne 12. května 1998 rozhodl zemský soud v Hamburku, že umístěním odkazu můžete být případně spoluzodpovědní za obsahy odkazované stránky. Tímto se výslovně distancujeme od odkazovaných stránek.

Autorská práva
Prezentované informace smějí být ukládány, předávány a reprodukovány, avšak bez změny či falšování. V případě distribuce a reprodukce je požadováno uvedení zdroje. Grafiky podléhají autorskému právu a nesmí být reprodukovány bez souhlasu autora.

Obrazová práva
Fotolia, Petra Feldmann, Tomas Maly, Denise Gerhardt, Marcus Medwed

Seznam postupů pro každého (§ 4e č.1-8 BDSG)

Č. 1 Název nebo společnost odpovědného orgánu:
HEBERGER GmbH

Č. 2 Vedoucí odpovědného pracoviště a zpracování údajů:
Dipl.-Ing. Jürgen Tillmann (jednatel)

Č. 3 Adresa odpovědného orgánu:
Am Hoppenhof 32
33104 Paderborn

Č. 4 Účel zjišťování, zpracování nebo použití údajů:
Údaje jsou zjišťovány, zpracovávány a používány pro vlastní účely ve smyslu § 28 BDSG. Ze stanov vyplývá, že předmětem činnosti společnosti je projektování a zřizování staveb všeho druhu a provádění stavebních prací všeho druhu na vlastní účet nebo na účet třetích osob, včetně všech prací, které s tím přímo či nepřímo souvisejí. k tomuto. Společnost může vyrábět, získávat, užívat a prodávat movitý i nemovitý majetek.

Č. 5 Popis dotyčných skupin osob a souvisejících údajů nebo kategorií dat:
Dotyčné skupiny osob a související údaje nebo datové kategorie vyplývají ze zamýšleného účelu (č. 4). Jedná se především o tyto skupiny osob:
Vlastní zaměstnanci, stážisté, praktikanti, uchazeči, zadavatelé a jejich zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, poskytovatelé služeb, smluvní partneři a kontaktní osoby pro výše uvedené skupiny.
…Datové kategorie: Kmenová data, fakturační údaje, údaje o zájemcích, údaje o zákaznících, smluvní údaje, platební údaje, údaje o řízení, údaje od zadavatelů, údaje o zaměstnancích, údaje o obchodních partnerech, údaje o dodavatelích, údaje veřejných orgánů.
… údaje: údaje o adrese, údaje o jménu, datum narození, daňová čísla, DIČ, údaje o čísle sociálního pojištění, vyznání, bankovní spojení, zdravotní údaje, plánovací údaje, smluvní údaje, fakturační údaje, dobrovolné údaje dotyčné osoby, pokud je to nezbytné pro vyřízení zakázky nebo uskutečnění smlouvy. V oblasti personální agendy jsou navíc ukládány informace o kvalifikaci, o nástupu do zaměstnání a o ukončení pracovního poměru, mzdové a platové údaje, údaje o důchodu a sociálním pojištěním, vytýkací dopisy, osvědčení a podklady k žádostem o pracovní místo.

Č. 6 Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje sdělovány:
Žádné osobní údaje nebudou předány bez souhlasu. Pokud smluvní partner dal svůj výslovný souhlas nebo pokud předávání údajů určují přednostní zákonná ustanovení, budou údaje předány
– Veřejným orgánům (např. finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, banky, pojišťovny, soudy)
– Interním orgánům podílejícím se na provádění příslušných obchodních procesů
(např. personální správa, účetnictví, fakturace, nákup, marketing, obecná administrativa, distribuce)
– Externím zhotovitelům (společnosti poskytující služby) podle §11 BDSG
– Jiným orgánům, pokud je to nutné k sledování účelů uvedených v bodě 4.

Č. 7 Stanovené lhůty pro smazání dat:
Zákonodárce vydal různé povinnosti a lhůty pro uchovávání dat. Po uplynutí těchto lhůt budou odpovídající údaje standardně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy a pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi a lhůtami pro uchovávání dat. Nejsou-li tím data dotčena, budou vymazána, pokud přestanou platit účely uvedené v bodě 4.

Č. 8 Plánovaný přenos dat do třetích zemí:
Předávání údajů do třetích zemí se neplánuje. Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty týkající se ochrany údajů ve společnosti HELLWEG Badsysteme GmbH & Co. KG, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu údajů, který je Vám k dispozici na níže uvedené e-mailové adrese:
datenschutz@heberger.com

Nursing home -siedlungswerk Stuttgart with HBS prefabricated bathrooms

Nursing home -siedlungswerk Stuttgart with HBS prefabricated bathrooms

Nursing home -siedlungswerk Stuttgart with HBS prefabricated bathrooms

The Stuttgart settlement company built a senior center with a nursing home with 45 rooms and 26 serviced apartments in Stuttgart-Plieningen. with barrier-free HBS prefabricated bathrooms.

Öffne Formular
close slider

    Sie möchten mehr erfahren. Dann schreiben Sie uns!

    Bitte Zahl eingeben.