Bitte aktivieren Sie Javascript, um die Seite nutzen zu können.

Karriere bei uns

Ochrana dat

Ochranu dat bereme vážně

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery standardně ukládají IP Vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, ze kterých nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum i dobu trvání návštěvy. Tyto informace jsou nezbytně nutné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Neproběhne personalizované vyhodnocení těchto údajů.

Pokud nám zašlete data pomocí kontaktního formuláře, budou tato data v průběhu zajišťování dat uložena na našich serverech. Vaše údaje použijeme výhradně ke zpracování Vašeho požadavku. S Vašimi údaji bude zacházeno přísně důvěrně. Nedojde k předání třetím stranám.

Odpovědný orgán:

Hellweg Badsysteme GmbH & Co. KG
Waldspitzweg 3
67105 Schifferstadt
Telefon +49 (0) 52 51 / 5 40 76 – 0
Telefax +49 (0) 52 51 / 5 40 76 – 50
E-Mail: info@hellweg-badsysteme.de

Hostování

Hostujeme obsah našich webových stránek u následujícího poskytovatele: IONOS SE

Poskytovatelem je IONOS.de, IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Německo. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti IONOS SE: https://www.ionos.de/datenschutz.

IONOS SE se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivější. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Osobní data

Osobní údaje jsou údaje o Vaší osobě. Patří mezi ně Vaše jméno, Vaše adresa a Vaše e-mailová adresa. Nemusíte také sdělovat žádné osobní údaje, abyste mohli navštívit naše webové stránky. V některých případech potřebujeme Vaše jméno, adresu a další informace, abychom Vám mohli nabídnout požadovanou službu.
Totéž platí, když Vám na přání poskytneme informační materiály nebo pokud odpovídáme na Vaše dotazy. V těchto případech Vás na to vždy upozorníme. Kromě toho ukládáme pouze údaje, které jste nám automaticky nebo dobrovolně předali.

Pokud využíváte některou z našich služeb, obvykle shromažďujeme pouze údaje, které jsou nutné k tomu, abychom Vám mohli naši službu nabídnout. Můžeme Vás požádat o další informace, jejich sdělení je ale dobrovolné. Kdykoli zpracováváme osobní údaje, činíme tak proto, abychom Vám mohli nabídnout naši službu, nebo z důvodu sledování našich obchodních cílů.

Automaticky uložená data

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky zjišťuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto informace:

 • Datum a čas požadavku
 • Název požadovaného souboru
 • Stránka, ze které byl soubor požadován
 • Stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)
 • Použitý webový prohlížeč a použitý operační systém
 • Úplná IP adresa žádajícího počítače
 • Množství přenesených dat

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našeho webu.

Z důvodu technického zabezpečení, zejména z důvodu zamezení pokusů o útok na náš webový server, ukládáme tyto údaje na krátkou dobu. Na základě těchto údajů není možné určit jednotlivé osoby. Nejpozději po sedmi dnech jsou data anonymizována zkrácením IP adresy na úrovni domény tak, aby již nebylo možné vytvořit odkaz na jednotlivého uživatele. Údaje jsou kromě toho anonymně zpracovávány pro statistické účely; nedochází k porovnání s jinými databázemi nebo k předání třetím osobám, a to ani ve výňatcích. Počet zobrazení stránek se vyskytuje pouze v rámci statistik našeho serveru, které zveřejňujeme každé dva roky v naší zprávě o činnosti.

Cookies

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme ukládat informace ve Vašem počítači ve formě cookies. Cookies jsou malé soubory, které se přenášejí z internetového serveru do Vašeho prohlížeče a ukládají se na jeho pevný disk. Ukládá se pouze adresa internetového protokolu, žádné osobní údaje. Tato informace, která je uložena v cookies, umožní automaticky Vaše rozpoznání při příští návštěvě našich webových stránek, což Vám usnadňuje jejich používání. Právním základem pro používání cookies je oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Samozřejmě můžete naše webové stránky navštívit také bez akceptování cookies. Pokud nechcete, aby byl Váš počítač při Vaší příští návštěvě rozpoznán, můžete také odmítnout používání souborů cookies změnou nastavení v prohlížeči na „Odmítnout soubory cookies“. Příslušný postup naleznete v návodu k obsluze Vašeho příslušného prohlížeče. Pokud však odmítnete používání souborů cookies, může dojít k omezení používání některých sekcí našeho webu.

YouTube v režimu rozšířené ochrany dat

K vkládání videí používáme poskytovatele YouTube. Videa byla vložena do režimu rozšířené ochrany dat. Stejně jako většina webových stránek ale i YouTube používá soubory cookies ke shromažďování informací o návštěvnících svých webových stránek. YouTube je používá mimo jiné ke shromažďování statistik videí, k prevenci podvodů a ke zlepšení uživatelské přívětivosti. To také vede k připojení k síti Google DoubleClick. Když spustíte video, mohlo by to vyvolat další operace zpracování dat. To nemůžeme nijak ovlivnit. Více informací o ochraně dat na YouTube najdete v prohlášení o ochraně dat na adrese:
https://support.google.com/youtube/answer/7671399

Google Doubleclick

„Doubleclick by Google“ je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). „Doubleclick by Google“ používá soubory cookies k zobrazování reklam, které jsou pro Vás relevantní. Pseudonymní identifikační číslo (ID) je přiřazeno Vašemu prohlížeči za účelem kontroly, které reklamy byly ve Vašem prohlížeči vloženy a které reklamy byly zobrazeny. Soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje. Používání souborů cookies DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webovým stránkám pouze umísťovat reklamy na základě předchozích návštěv našich nebo jiných webových stránek na internetu. Informace generované soubory cookies jsou přenášeny společností Google na server v USA k vyhodnocení a tam jsou uloženy. Společnost Google dodržuje ustanovení o ochraně údajů v dohodě „Privacy Shield“ a je registrována v programu „Privacy Shield“ Ministerstva obchodu USA. K předávání údajů společností Google třetím stranám dochází pouze na základě právních předpisů nebo v rámci zpracování údajů k zakázce. Google nebude Vaše údaje v žádném případě spojovat s jinými údaji evidovanými společností Google.
Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním Vašich údajů společností Google a s výše popsaným způsobem zpracování údajů i s uvedeným účelem. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; rádi bychom Vás však upozornili, že v tomto případě nebudete případně moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google v evidenci údajů generovaných soubory cookies a souvisejících s Vaším používáním webových stránek a ve zpracování těchto údajů společností Google tím způsobem, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný pod deaktivačním rozšířením DoubleClick. Alternativně můžete také deaktivovat soubory cookies Doubleclick pomocí tohoto odhlášení.

Bezpečnost

Učinili jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu údajů.
Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou tyto údaje před přenosem zašifrovány. To znamená, že Vaše údaje nemohou být zneužity třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření přitom podléhají neustálému procesu zlepšování a naše prohlášení o ochraně údajů se stále revidují. Ujistěte se prosím, že máte k dispozici nejnovější verzi.

Práva subjektů

Máte kdykoli právo na informace, opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů a rovněž právo podat stížnost v souladu s předpoklady zákona na ochranu údajů.

Právo na informace:

Můžete od nás požadovat informaci, zda a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše údaje.

Právo na opravu:

Pokud zpracováváme Vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete od nás kdykoli požadovat jejich opravu nebo doplnění.

Právo na výmaz:

Můžete od nás požadovat výmaz Vašich údajů, pokud je zpracováváme nezákonně nebo pokud zpracování neúměrně zasahuje do Vašich oprávněných zájmů ochrany. Upozorňujeme, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému smazání, např. v případě zákonem stanovených povinností pro uchování.
Nezávisle na tom, zda uplatníte Vaše právo na výmaz, Vaše údaje obratem a úplně vymažeme, pokud v tomto ohledu neexistuje žádná právně obchodní nebo zákonná povinnost je uchovávat.

Právo na omezení zpracování:

Můžete od nás požadovat omezení zpracování Vašich údajů, pokud

 • popíráte správnost údajů, a to po dobu, která nám umožní správnost údajů ověřit
 • je zpracování údajů protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a požadujete místo toho omezení použití údajů
 • údaje již nepotřebujeme pro zamýšlený účel, ale Vy tyto údaje ještě potřebujete k uplatnění nebo obhajobě právních nároků, popř.
 • jste vznesl/a námitku proti zpracování údajů

 

Právo na přenositelnost údajů:
Můžete od nás požadovat, abychom Vám údaje, které jste nám poskytli, dali k dispozici ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a abyste tyto údaje mohli předat jiné odpovědné osobě, aniž bychom Vám bránili, za předpokladu, že

 • tyto údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného odvolatelného souhlasu nebo pro plnění smlouvy mezi námi a
 • toto zpracování bude provedeno pomocí automatizovaných postupů

Pokud je to technicky proveditelné, můžete od nás požadovat, abychom Vaše údaje přímo předali jiné odpovědné osobě.

Právo vznesení námitky:

Pokud Vaše údaje zpracováváme z oprávněného zájmu, můžete proti tomuto zpracování údajů kdykoli vznést námitku; to by platilo i o profilování založeném na těchto ustanoveních. Vaše údaje pak již nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Proti zpracování Vašich údajů za účelem přímé reklamy můžete kdykoli vznést námitku bez udání důvodů.

Právo na stížnost:

Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich údajů porušujeme německé nebo evropské právo na ochranu osobních údajů, žádáme Vás, abyste nás kontaktovali, abychom mohli objasnit případné dotazy. Samozřejmě máte také právo obrátit se na odpovědný dozorový úřad a na příslušný zemský úřad pro dozor nad ochranou osobních údajů.
Chcete-li vůči nám uplatnit některé z uvedených práv, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností si můžeme vyžádat další informace k potvrzení Vaší identity.
Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud to bude nutné kvůli novým technologiím. Ujistěte se prosím, že máte k dispozici nejnovější verzi. Pokud dojde k zásadním změnám v tomto prohlášení o ochraně údajů, oznámíme je na našich webových stránkách.
Všichni zájemci a návštěvníci našich webových stránek se na nás mohou obrátit s otázkami týkajícími se ochrany údajů:

Matthias Hassler LL.M.
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: 0941 2986930, Fax: 0941 29869316
E-mail: m.hassler@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Pokud náš pověřenec pro ochranu osobních údajů nemůže odpovědět na Vaši žádost k Vaší spokojenosti, máte v každém případě právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů, který je odpovědný za Vaši spolkovou zemi.

Nursing home -siedlungswerk Stuttgart with HBS prefabricated bathrooms

Nursing home -siedlungswerk Stuttgart with HBS prefabricated bathrooms

Nursing home -siedlungswerk Stuttgart with HBS prefabricated bathrooms

The Stuttgart settlement company built a senior center with a nursing home with 45 rooms and 26 serviced apartments in Stuttgart-Plieningen. with barrier-free HBS prefabricated bathrooms.

Öffne Formular
close slider

  Sie möchten mehr erfahren. Dann schreiben Sie uns!

  Bitte Zahl eingeben.