| Home | Otisk | Smery | Kontakt |

OPRAVNA

PREFABRIKOVANÉ KOUPELNY - HBS COMPACT

Úvod

Prefabrikované koupelny HBS COMPACT jsou plne vybavené funkcní prostorové prefabrikáty, vhodné pro všechny novostavby i rekonstrukce. Podmínkou je, ¾e zatí¾ení od modulu je prenášeno na statickou kostrukci budovy. Pomocí speciálne zhotovené ocelové formy jsou vybetonovány steny, stropy, podlahy a následne sestaveny do modulu. Ješte v závode jsou Modulové koupelny kompletne dokonceny, vybaveny zarizovacími predmety a odzkoušeny. Takto jsou pak dopraveny na stavbu. Podle velikosti a zpusobu provedení se jejich hmotnost pohybuje mezi 3 – 6 tunami.

Podlahy

Podlahy Modulových koupelen COMPACT jsou zhotoveny z vodonepropustného betonu. V bezbarierové cásti sprchového koutu je proveden cca. 1% sklon. Pou¾íváné plastové nebo nerezové podlahové vpusti, nebo i liniové ¾laby zajištují bezproblémový odtok a snadnou údr¾bu.

3-stupnový systém zajištuje, ¾e naše Modulové koupelny jsou zcela vodotesné:

  • vodonepropustný beton
  • mechanický labyrint spoje podlahy a sten
  • dodatecný tesnící systém pomocí naterových izolací a rohových pásek.


Na obklad podlah i sten lze zvolit ruzný materiál (napr. dla¾dice, prírodní kámen apod.), nebo strukturální tapety.

Steny/stropy

Steny a stropy Modulových koupelen jsou zhotoveny z Liaporbetonu, pevne spojeny s betonovou podlahou, styky utesneny specielní páskou a náterovou fólií. Povrchy vnejších cástí sten jsou v hrubém odlitku a po pretmelení pripraveny k tapetování. Na zvláštní prání zákazníka mu¾eme dodat i finální povrchovou úpravu pohledových cástí vnejších sten.

Vybavení

Vnitrní vybavení ponecháváme plne na našem zákazníkovi. Vybírat lze volne z ruzných výrobku Evropského trhu.
Rádi ovšem také provedeme optimalizaci vybavení Modulové koupelny a nabídneme technické alternativy a varianty.  Príplatkove lze vybavit i stejné geometrické typy ruznými obklady a zarizovacími predmety. (klientské zmeny)

Montá¾

Všechny Modulové koupelny jsou pri preprave chráneny pred vlivy pocasí. Jsou dopravovány nákladními vozy dle odsouhlaseného casového harmonogramu a zpresnených objednávek stavby v zavislosti na aktuálním postupu výstavby. Bez prostoju a meziskladování prímo na místo urcení.

Osazení modulu je provádeno pomocí stacionárního jerábu stavby nebo autojerábu do práve rozestaveného podla¾í na zvukoizolacní podlo¾ky. Takto je mo¾no osadit a¾ 40 modulu denne.

Avšak i do ji¾ rozestavené, nebo hotové hrubé stavby je díky specielních technologiím montá¾ Modulových koupelen mo¾ná a nekomplikovaná.

HBS COMPACT-S
Nízká hmotnost pri pou¾ití betonové technologie

 

KONTAKT

Hellweg Badsysteme GmbH & Co KG
Am Hoppenhof 32
DE-33104 Paderborn
Deutschland/Germany
Fon: +49 (5251) 5 40 76-0
Fax: +49 (5251) 5 40 76-50
info(@)hellweg-badsysteme.de
Anfahrt

 

HBS cz s.r.o.
Prúmyslová 566/5
CZ-10850 Praha 10
Tschechien/Czech Republic
Anfahrt


 


Fotografie / Reference


Fotografie & Výkresy

weiterlesen...


Reference

weiterlesen...


Interaktivní